Azerbejdžan

Posebno izdanje igre memorije rađeno u saradnji sa Portonovim, uz koje ćemo se zabaviti i zajedno bolje upoznati Azerbejdžan. 

Igra memorije Azerbejdžan otkriće vam poznata mjesta, neke od brojnih znamenitosti, kao i životinje, boje i ukuse ove izvanredne države. 

Ilustracije: Monika Lang

(Dvojezično izdanje: azerbejdžanski i engleski jezik; 40 kartica; 2-4 igrača; 3+ godine)

PRAVILA IGRE: Pomiješajte kartice  i rasporedite ih da im je vidljivo naličje. U svakom krugu okrenite dvije kartice. Ako su par, zadržite ih i birajte dvije nove. Ukoliko nijesu iste, na red dolazi sljedeći igrač.  Cilj je da sakupite što više kartica, i zato je važno da pamtite đe se nalazi koja kartica. Srećno!

Druga izdanja