Iz bašte

Dobro došli u čudesni svijet voća i povrća! Zabavimo se i upoznajmo crnogorsku baštu zajedno!

Igra memorije ,,Iz bašte” otkriva nam karakteristično voće i povrće koje možete naći u baštama u svojoj blizini.

Ilustracije: Tanja Stevanović

(Dvojezično izdanje: crnogorski i engleski jezik; 40 kartica; 2-4 igrača; 3+ godine)

PRAVILA IGRE: Pomiješajte kartice  i rasporedite ih da im je vidljivo naličje. U svakom krugu okrenite dvije kartice. Ako su par, zadržite ih i birajte dvije nove. Ukoliko nijesu iste, na red dolazi sljedeći igrač.  Cilj je da sakupite što više kartica, i zato je važno da pamtite đe se nalazi koja kartica. Srećno!