Čudesna Crna Gora 2

Čudesna Crna Gora 2 je novi dio druženja sa nekim od brojnih crnogorskih životinja. Na ovoj avanturi ćemo se zabaviti, ali i podsjetiti koliko je važno da brinemo o planeti koja nam je jedini dom. Istražimo svijet koji nas okružuje i brinimo o životnoj sredini zajedno!

Ilustracije: Studio Ribizla.

(Dvojezično izdanje: crnogorski i engleski jezik; 40 kartica; 2-4 igrača; 3+ godine)

PRAVILA IGRE: Pomiješajte kartice  i rasporedite ih da im je vidljivo naličje. U svakom krugu okrenite dvije kartice. Ako su par, zadržite ih i birajte dvije nove. Ukoliko nijesu iste, na red dolazi sljedeći igrač.  Cilj je da sakupite što više kartica, i zato je važno da pamtite đe se nalazi koja kartica. Srećno!